Základní faktory ovlivňující cenu zlata


Mezi základní faktory ovlivňující cenu zlata bezesporu patří kurz amerického dolaru. V případě jeho znehodnocování cena zlata roste a naopak. Dalším důležitým činitelem je úroveň inflace ve světě. Při rostoucí inflaci se zlato stává oblíbenou investicí, což vede k růstu jeho ceny. Při finančních, politických a jiných krizích je situace zpravidla identická. K nezanedbatelným faktorům ovlivňujícím cenu zlata bezesporu patří vztah nabídky a poptávky. Na straně poptávky jde především o šperkařství a investiční poptávku. Nabídku pak reprezentuje podíl zlata v rezervách centrálních bank, úroveň recyklace a výše roční světové produkce zlata.

Vzhledem ke špatnému stavu veřejných financí v USA lze předpokládat obrat a trvalejší pokles dolaru. V minulých letech, kdy dolar zaznamenával pokles a zlato nárůst, se ale ukázalo, že slábnoucí dolar není tím hlavním důvodem, proč se ceny zlata zvyšují. Zatímco cena zlata se v minulém roce zvýšila o 25 procent, dolarový index oslabil pouze asi o 4 procenta. Navíc podle odborníků cena zlata zřejmě poroste, i když dolar přestane oslabovat nebo i přechodně zpevní. Je to dáno významnou rolí centrálních bank, které vystupují, jak na straně nabídky, tak na straně poptávky na trhu se zlatem. Zvlášť silné postavení má v tomto ohledu Čína, která vlastní největší devizové zásoby zlata a která zvyšuje jejich podíl na úkor nepříliš stabilního dolaru.

Primárním použitím zlata je šperkařství, které tvoří asi 68% celkové poptávky. Poptávku po zlatě ovlivňuje i to, že je obsaženo ve většině počítačů, využívá se v lékařství a má své využití na příklad i v astronautice. Největšími trhy co do prodaných šperků jsou Spojené státy a Indie. Nezanedbatelnou oblastí je využití zlata jako investice. Do svých portfolií ho zařazuje stále více investorů. Snaží se tím více rozložit skladbu aktiv a zároveň se brání proti pravděpodobné budoucí inflaci. Existuje řada způsobů, pomocí nichž lze do zlata investovat. K nejpoužívanějším patří nákup zlatých slitků, mincí či cihel. Je také možné realizovat investici pomocí tzv. futures kontraktů. Oblast investiční poptávky se podílí na celkové poptávce přibližně 19% a průmysl pak asi 13%.

Na stranu nabídky zlata se řadí i světová produkce zlata. Nejvýznamnějším státem v oblasti těžby zlata byla Jižní Afrika těžící na počátku 70. let 67,7 % celosvětové produkce. Nyní je na prvním místě Čína, potom Spojené státy americké a Austrálie. Zlato se získává především ze zemské kůry. V současné době se těží ve zhruba 400 dolech, které jsou rozmístěny na všech kontinentech kromě Antarktidy. Celková roční produkce tvořená těžbou a recyklací činí zhruba 2 500 tun. V budoucnosti je očekáván pokles produkce zlata. Hlavním důvodem je neúspěch při hledání nových dolů.

Z uvedeného poměrně jasně vyplývá, že kurz zlata bude dlouhodobě stoupat. Nárůst inflačních tlaků a nestabilita měn dolaru a eura přispívá k růstu ceny zlata a ke zvýšenému zájmu investorů a bank což opět zvyšuje jeho cenu. Pro stejný závěr svědčí také fakt, že produkce zlata bude klesat.